YRITTÄMINEN VIROSSA

Yrittämisen etuja Virossa

 • Edullinen työvoima / työvoiman vapaa liikkuvuus
 • Kevyt verotus
 • Edulliset vuokra- ja varastointikustannukset
 • Tulojen kotiuttamismahdollisuus
 • EU-jäsenyyden mukana tuoma tavaroiden, palvelujen ja henkilöiden vapaa liikkuvuus

Perustietoja Virosta

 • Asukasmäärä n. 1,4 milj.
 • Valuutta Viron kruunu EEK = 15,54664 €
 • Bruttopalkka keskimäärin 450 €/kk
 • Minimipalkka n 173 €/kk
 • Bruttokansantuotteen kasvu 4,6 %
 • Inflaatio 1,3%
 • Työttömyys 10,5%

Perustietoja Virosta

 • Asukasmäärä n. 1,4 milj.
 • Valuutta Viron kruunu EEK = 15,54664 €
 • Bruttopalkka keskimäärin 450 €/kk
 • Minimipalkka n 173 €/kk
 • Bruttokansantuotteen kasvu 4,6 %
 • Inflaatio 1,3%
 • Työttömyys 10,5%

Yhtiömuodot

Toiminimi, elinkeinonharjoittaja, FIE Füüsisest isikust ettevötja (Sole Proprietorship)

 • yrittäjä vastaa yrityksen velvoitteista koko omaisuudellaan
 • merkitään hakemuksesta kaupparekisteriin
 • verotuksellisesti epäedullinen

Avoin yhtiö, TÜ Täisühing (General Partnership)

 • yhtiössä on oltava vähintään kaksi osakasta
 • osakkailla on yhteinen vastuu yhtiön velvoitteista  koko omaisuudellaan

Kommandiittiyhtiö, UÜ Usaldusühing (Limited Partnership)

 • yhtiössä on oltava vähintään kaksi osakasta, joista toinen on vastullinen osakas
 • vastuullinen osakas vastaa yhtiön velvoitteista koko omaisuudellaan

Rajavastuuyhtiö, OÜ Osaühing (Private Limited Company)

 • yli 95% Viroon rekisteröidyistä yrityksistä on rajavastuuyhtiöitä

 • osakepääoman on oltava vähintään 40.000 kr / 2.600 €

 • yhtiössä ei ole osakkeita vaan osakkailla on omistuksen mukainen osuus yhtiöstä

 • osakkaalla ei ole henkilökohtaista vastuuta yhtiön velvoitteista

 • osuudet ovat luovutettavissa ja pantattavissa vapaasti – luovutus tapahtuu kuitenkin aina notariaatin luona

 • hallituksessa voi olla vain yksi jäsen

 • hallituksen jäsenten tehtävistä voidaan sopia yhtiöjärjestyksessä osakkaiden kanssa esimerkiksi niin, että vain Suomalaisella jäsenellä on päätösvalta yhtiössä.

 • tietyn rajan ylittävillä isoilla yrityksillä on oltava hallintoneuvosto

 • tilintarkastajapakko vain yrityksillä jos kaksi seuraavista ehdoista täyttyy: (1) liikevaihto on yli 6 milj. kruunua, (2) taseen loppusumma ylittää 3 milj. kruunua ja (3) yhtiöllä on vähintään 5 työntekijää

 • Virossa ei käytetä toimitusjohtajan nimikettä

 • tappioiden korvaamiseksi ja osakepääoman laajentamiseksi on muodostettava pääomarahasto suuruudeltaan 1/10 osakepääomasta

 • pääomarahastoa tulee kartuttaa 1/10 voitosta kunnes 1/20 osakepääomasta on saavutettu

Osakeyhtiö, AS Aktsiaselts (Public Limited  Company)

 • perusrakenteeltaan osakeyhtiö on samanlainen kuin rajavastuuyhtiö
 • osakepääoma on vähintään 400.000 kr / 26.000 €
 • osakkaalla ei ole henkilökohtaista vastuuta yhtiön velvoitteista

 • osuudet ovat luovutettavissa ja pantattavissa vapaasti

 • pakollinen hallintoneuvosto, jossa vähintään kolme jäsentä jotka valitaan 5 vuodeksi
 • tilintarkastajapakko
 • osakkeenomistajat eivät saa osallistua yhtiön jokapäiväiseen liiketoimintaan
 • lisäksi on olemassa eräitä vähemmistösuojasäännöksiä

Sivuliike, Filial (Branch)

 • emoyhtiö vastaa sivuliikkeen velvoitteista
 • lisenssi ja rekisteröinti

Verotus

 • Liikevaihtovero / arvonlisävero 18%
  • Viennissä 0 %, paitsi palvelujen viennissä, joissa veroprosentin suuruus riippuu palvelun laadusta.
  • Ulkomaiset yhteisöt eivät yleensä ole rekisteröityneet verovelvollisiksi.
  • Huom! Jos ostaja on liikevaihtoverovelvollinen, on laskussa oltava myös ostajan liikevaihtoverorekisterinumero.
  • Myös kiinteistökauppa voi olla liikevaihtoveron piirissä, paitsi pelkät maakaupat ilman rakennuksia.

   

 • Sosiaalivero 33%
  • koostuu 20 % sotusta ja 13% tapaturmavakuutusmaksusta
  • maksetaan sekä palkasta että luontoiseduista
 • Yksityishenkilön tulovero 24 % (2006 22% ja 2007 20%)
  • veroton minimitulo 1700 EEK/kk
  • pidätetään työntekijän palkasta
 • Työttömyysvakuutusmaksu 1,5%
  • työnantajan osuus 0,4% ja työntekijän 1%

   

 • Yrityksen tulovero 0 %
 • Osinkovero 24% (2006 22% ja 2007 20%) maksetusta osingosta

 

 • Henkilöauton verotus 1501 EEK/kk (2006 1410 EEK/kk ja 2007 1325 EEK/kk)
  • auton on oltava yrityksen työntekijän tai hallituksen jäsenen käytössä
 • Yhtiön verotuksessa auton ostohintaan tai pääomaleasingmaksuun sisältyvästä liikevaihtoverosta vähennetään 2/3, ja vuokra-autosta 1/1. Polttoaineen liikevaihtoverosta vähennetään 2/3 ja huoltokuluista 1/1.

 

 • Lahjat lahjoitukset ja edustuskulut 500 EEK/kk 26% 500 EEK ylittävältä osalta
 • Liiketoimintaan kuulumattomien kulujen verotus, kuten esim. lomamatkojen tai ravintolakulujen tai ajoneuvon käyttö yksityisajoissa 26%