Perustietoja Virosta

Yhtiömuodot

Verotus

Työnteko Virossa

Tulojen kotiuttaminen Virosta Suomeen

Yhtiön perustaminen

Alihankinta Virosta

 

 

 

 

 

Työnteko Virossa

 

Virolainen työntekijä Virossa

 • Työkustannukset edulliset

  • Muualla kuin Tallinnan alueella alhaiset

  • Keskipalkka 450 €/kk

  • Minimipalkka 172 €/kk

 • Työsopimuksessa oltava työnkuvaus ja taso, titteli, pätevyysvaatimukset, työaika, palkka työpisteensijainti, työsopimuksen voimassaoloaika ja irtisanomisaika

 • Suullinen työsopimus on pätevä vain alla 2 viikon töissä

 • Irtisanottava aina kirjallisesti

 • Työaika ja lomat ovat kuten Suomessa

 • Äitiyspäivärahaoikeus 70 pv ennen syntymää ja 56 pv syntymän jälkeen

 • Sairasloma enintään 4 kk; valtio maksaa 60-80% bruttopalkasta

 • Ylityökorvaus 50 %, pyhätyökorvaus vapaana tai korotus 50%, yleiset juhlapyhät 100% korvaus

 • Työttömyyskorvaus 400 EEK/kk (25,5€) ja se maksetaan vain kassaan kuuluville

 

Työvoiman liikkuvuus

Suomalainen työntekijä Virossa

 • Työ- ja oleskeluluvat poistuneet, siirrytty ilmoitusmenettelyyn

Virolainen työntekijä Suomessa

 • Suomi on asettanut toukokuussa voimaan tulevan 2 vuoden mittaisen siirtymäajan työvoiman vapaalle liikkumiselle.

 • Työ- ja oleskelulupia haetaan työvoimatoimistojen kautta 3 kk oleskelun jälkeen

 • Ammatinharjoittajat eivät tarvitse työlupaa (eivät ole Suomen työehtosopimusten piirissä)

 • Suomeen Virosta lähetetyt vuokratyöntekijät eivät tarvitse lupaa

 • Virosta Suomeen lähetettävälle työntekijälle tulee maksaa Suomalaisen työehtosopimuksen mukainen vähimmäispalkka.

sivun alkuun

 

 
 

ari.tiainen@euro-baltic.fi